EmailChoose Note

Instructions :Når vi har lært oss å sette pris på kunst og kjenner at vi lever i pakt med naturen, fører det oss stadig nærmere det guddommelige i oss. Til slutt er vårt indre helt og holdent absorbert av guddommens ekstatiske glede eller usigelige fred.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se