EmailChoose Note

Instructions :...Det er ikke forenlig med vårt dypeste, guddommelige selv at vi føler oss deprimerte, tungsindige, eller uttrykker uro og bekymring. Hvis vi vil vende oss mot vårt sanne vesen, grunnlaget for vårt liv, vil vi avvise slike negative følelser.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se