EmailChoose Note

Instructions :Resultatene av våre feil vil til slutt gå opp for oss og lære oss verdien av å handle på en annen måte. Hvis vi er uforsonlige og trenger mange leksjoner i livets skole før vi er villige til å akseptere det, er det sørgelig, og vi kan ikke unngå å lide for det.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se