EmailChoose Note

Instructions :Den animalske delen av oss er dømt til å dø og glemmes, mens den den åndelige delen er tidløs og kan ikke dø. Den fysiske kroppen tilhører den animalske delen. Alle forsøk på å kontinuere den må mislykkes og har oppstått som følge av forvirring rundt de to nivåene av liv; det forbigående og det evige.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se