EmailChoose Note

Instructions :Vi kommer til å oppdage at det ikke er tilstrekkelig å kalle noe godt bare fordi det er positivt for vårt fysiske liv. Definisjonen må kompletteres med, og noen ganger også imøtegås av det som er positivt for vårt åndelige liv.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se