EmailChoose Note

Instructions :Forsøk å utføre dine nye plikter med indre ro og ytre effektivitet. Men hva du enn gjør, så forsøk alltid å ha tanken på det høyere selvet med deg i bakgrunnen. Det er både en form for yoga og en beskyttelse.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se