EmailChoose Note

Instructions :Det virkelige himmelriket er en tilstand av vidunderlig hvile som vår begrensede menneskelige bevissthet ikke kan forestille seg, og vanligvis tror handler om en evigvarende lediggang for egoet.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se