EmailChoose Note

Instructions :Stadiene i åndelig søken er ganske godt definert. Først – manifesterer den seg som en lengsel etter åndelig vekst i et menneskes hjerte. Deretter vil følelsen av anger over fortidens feil og synder føre til at det sørger. Videre følger en reaksjon i form av en asketisk eller selvoppgivende væremåte. Til slutt – meditasjonen fortsettes som en regelmessig praksis.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se