EmailChoose Note

Instructions :Vi er her på jorden i et hellig oppdrag. Vi er her for å finne det teologer kaller sjelen, det filosofer kaller det høyere selvet.
Source: The Notebooks of Paul Brunton


...Fordi vår livsenergi kontinuerlig strømmer ut via sansene våre, fordi vi kontinuerlig identifiserer oss med kroppen og fordi vår bevissthet aldri kontemplerer over seg selv, vil det høyere selvet nødvendigvis måtte unnslippe oss.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se