EmailChoose Note

Instructions :… De korte glimp van het echte zelf is niet de ultieme ervaring. Er ligt een andere, nog veel mooiere ervaring in het verschiet, waarbij wij ons door onzichtbare banden van zelfloos medeleven met alle levende wezens verbonden zullen weten…
Source: The Notebooks of Paul Brunton


… In ons is iets nieuws tot leven gekomen, maar dat bevindt zich nog in een embryonaal stadium. Deze glimpen van inzicht maken ons bewust van het bestaan van ons spirituele zelf, maar verenigen ons niet met dat zelf. Hun voornaamste doel is ons wakker te schudden uit de droomwereld van onze zintuigen of de misleiding van het verstand…
Source: The Notebooks of Paul Brunton


… Het idee dat we een hoger zelf hebben en de overtuiging dat we een ziel hebben, breekt ons kleine bestaan open met een onweerstaanbare, onthullende kracht, en dat voelt alsof we na een duistere reis door een lange donkere tunnel in het glorieuze zonlicht naar buiten zijn gekomen…
Source: The Notebooks of Paul Brunton


… Deze gelukbrengende ervaring, een glimp van het Overzelf, kan gedurende meditatie tot ons komen. Het komt plotseling. Op het ene ogenblik is de leerling nog zijn gewone egoïstische zelf, worstelend met rusteloze gedachten en onstuimige gevoelens, en het volgende ogenblik verdwijnt dat ego plotseling en alle zintuigen, gedachten en gevoelens worden stil. Het enige dat ons dan te doen staat is om ons over te geven aan het goddelijke dat bezit van ons neemt, het liefdevol te ontvangen en er niet moeizaam naar streven…
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se