EmailChoose Note

Instructions :Terwijl dit wonderbaarlijke gevoel bezit van ons neemt, nemen we duidelijk en onmiskenbaar waar dat het Overzelf bezig is het ego te vervangen. Tot nu toe hebben we ons door onze verlangens en ons verstand laten leiden, met alle beperkingen die dat met zich meebrengt. Nu worden we ons er plotseling van bewust dat een nieuwe heerser de troon bestegen heeft.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se