EmailChoose Note

Instructions :De mens heeft de keuze om zich al dan niet aan zijn dierlijke genen en hormonen over te geven, maar de neiging om ze te volgen stamt uit een eerder stadium, is heel erg oud en is slechts langzaam onder controle te krijgen. Wij worden pas dán volledig mens wanneer we deze erfenis van ons voorgeslacht volledig kunnen overstijgen.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se