EmailChoose Note

Instructions :Kunnen we een brug slaan tussen het leven hier op aarde met al zijn zorgen en het vreedzame eeuwige leven? Zijn die twee voor altijd gescheiden? Elke ziener, wijze en heilige geeft een positief antwoord op de eerste vraag en een negatief op de tweede.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se