EmailChoose Note

Instructions :Het is goed om de wereld en alles wat daarmee samenhangt dagelijks voor twintig of dertig minuten te vergeten, zodat we ons de rust van het Overzelf in herinnering kunnen roepen. Hoe meer deze vorm van vergeten ons van het ego wegvoert, des te verheffender die ervaring is.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se