EmailChoose Note

Instructions :Dat wat zich achter het hele bestaan bevindt – zowel dat van de wereld als dat van onszelf – moet wel echt zijn, als er tenminste iets is dat echt is. De wereld mag dan wel een illusie zijn, ons ego een verbeelding, maar de ultieme essentie kan noch het een noch het ander zijn. Realiteit moet zich wel hier bevinden of het bevindt zich nergens.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se