EmailChoose Note

Instructions :Er heerst een gewijd gevoel van heilige vrede op die momenten, waarvan we de kostbaarheid op waarde zouden moeten schatten. Deze momenten bevatten sporen van iets dat ze met het Overzelf gemeenschappelijk hebben, elementen van iets dat het alledaagse zelf overstijgt, en de mogelijkheid het verleden met haar brokstukken aan herinneringen en vergissingen te overstijgen.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se