EmailChoose Note

Instructions :… In het diepst van mijn hart ben ik van niemand afgescheiden, net zoals deze leer in haar diepste essentie niemand buitensluit. Omdat ik er een naam voor moest hebben op het moment dat ik er over begon te schrijven, noemde ik het filosofie, want een zo breed en algemeen begrip loopt niet het risico door een of ander sekte toegeëigend te worden. Zodoende greep ik eenvoudigweg terug op de edele, klassieke betekenis van de Grieken. De spirituele waarheid die bij de inwijding in de Eleusinische mysteriën ontvangen werd, noemde men filosofie. Zij die werden ingewijd werden filosoof of liefhebber van wijsheid genoemd…
Source: The Notebooks of Paul Brunton


…Ik kan geen betere omschrijving bedenken voor degenen die deze spirituele zoektocht aanvaarden, dan dat zij filosofie studeren…
Source: The Notebooks of Paul Brunton


… De afschaffing van klassenverschillen en bevoorrechte groepen, kenmerkend voor de komende tijd, zou zich ook uit moeten strekken tot de kringen van mystieke en filosofische studenten. Als ze op de één of andere manier beter zouden zijn dan anderen, laat hen dat dan via hun gedrag tot uitdrukking brengen…
Source: The Notebooks of Paul Brunton


… Hoe meer we in de eenheid van het leven geloven, des te minder we ons achter barrières hoeven samen te scholen. Het toevoegen van een nieuw genootschap aan de lijst van reeds bestaande zaait verdeeldheid tussen mensen waar onderlinge twisten uit voortkomen…
Source: The Notebooks of Paul Brunton


… Wij zijn ons altijd bewust van het feit dat wij wereldburger zijn...
Source: The Notebooks of Paul Brunton


… Dankzij zijn wijde en nobele visie keurt de filosoof het af om een eigen groepsbewustzijn voor zichzelf en zijn geestverwanten te creëren. Daarom weigert hij een nieuwe cultus, een nieuw genootschap of een nieuw etiket te scheppen. Voor hem is de eenheid van de mensheid geen verzinsel maar een feit…
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se