EmailChoose Note

Instructions :… Dat we altijd goddelijk zijn is het uitgangspunt van het Korte Pad. Het is al bij ons, het is niets nieuws, en we hoeven alleen maar proberen te herkennen wat er al is.
Source: The Notebooks of Paul Brunton


.. Op het Lange Pad willen wij - studenten - veel ervaringen opdoen: mystieke, occulte en psychische. Ons ego wil dit, evenals de wens om hier vooruitgang in te boeken. Het ego voelt zich belangrijk. Op het Korte Pad is er geen behoefte aan welke innerlijke ervaringen dan ook. Als je al in het Zijn bent, is er geen enkele behoefte meer ...
Source: The Notebooks of Paul Brunton


... Er is niet één zelfde regel voor iedereen. De ene mens is geschikt voor een kort stukje van het Korte Pad en een langer stuk van het Lange Pad, voor de andere mens is dit net andersom. Voor de meeste mensen is een combinatie van beiden de beste weg...
Source: The Notebooks of Paul Brunton


…Het is erg belangrijk om een vitaal geloof in het Overzelf te hebben en om opnieuw kind te worden, even afhankelijk van het Overzelf als een klein kind van zijn ouders.
Source: The Notebooks of Paul Brunton


... Tijdens het actieve deel van de dag kunnen we mediteren door ons steeds het Overzelf te herinneren. Denk: HET IS (dat is genoeg)...
Source: The Notebooks of Paul Brunton


... Op het Lange Pad probeert de leerling zichzelf te verbeteren. Hij ervaart successen en tegenslagen, ups en downs. Wanneer hij teleurgesteld is, wordt hij melancholisch. Op het Korte Pad kan iets dergelijks niet meer gebeuren, omdat hij dan weer het vertrouwen heeft van een klein kind. Hij draagt zijn hele toekomst op aan het Overzelf, aan God, en zijn geloof is sterk genoeg om er op te durven vertrouwen. Hij weet dat hij de juiste beslissing heeft genomen en is daarom altijd gelukkig. Hij vertrouwt op Genade, hij kent Haar, en weet dat Zij voortkomt uit het meest wijze wezen achter de wereld. Wat er ook op zijn pad mag komen, het is voor zijn eigen bestwil...
Source: The Notebooks of Paul Brunton


... Gewoonlijk leven we ondergedompeld in onze gedachten, in ons kleine zelf, zelfs als deze gedachten spiritueel van aard zijn. Daarom moeten we vrij van alle gedachten blijven. Het is onmogelijk gedachten te hebben over het Overzelf, dat geheel vormloos is. We kunnen het wel proberen, maar elk idee, elke vorm of gedaante is toch incorrect. We kunnen ons er geen voorstelling van maken. Dus is het beter om dit ook maar niet te proberen, en om stil te zijn ...
Source: The Notebooks of Paul Brunton


Op het Lange Pad wordt het werk gedaan via het ego. De leerling denkt dat hij het ego is en ontwikkelt concentratie, streeft ernaar zichzelf te verbeteren, wordt steeds zuiverder. Hij zegt: “Ik doe dit werk...”
Source: The Notebooks of Paul Brunton


… Het Korte Pad is anders omdat het idee 'ego' er geen rol meer speelt, alles draait alleen nog maar om het Overzelf. Het gaat daarbij niet langer om het verlangen naar het Overzelf, want dat behoort tot het Lange Pad, maar om de identificatie ermee...
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se