EmailChoose Note

Instructions :We begrijpen de diepten van ons eigen wezen niet, noch het mysterie waaruit het voortkomt. Dit geldt voor de mens in het algemeen, niet voor die paar hoog ontwikkelden die illusie en onwetendheid achter zich gelaten hebben.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se