EmailVálaszd ki az idézetet

Teendők:... Mit tehet az az ember, aki lelkiismeretesen követi a négyrétű ösvényt, gyakorolja a misztikus meditációt, a metafizikai gondolkodást, jellemét próbálja felemelni és megtisztítani, valamint önzetlen szolgálatot vállal, s mégis úgy érzi, hogy a cél nem kerül közelebb? Ebben az esetben Jézus mondását kell követnie: ”Kérjetek és adatik, kopogtassatok és megnyittatik”. A szó szoros értelmében, szíve legmélyéről feltörő vággyal kell kérnie a Kegyelem áradását...
Forrás: The Notebooks of Paul Brunton


...Már pusztán az a tény, hogy valaki tudatosan elkezdte a Keresést is a Kegyelem megnyilvánulásának jele. Hiszen azért kezdi el keresni az Önvalót, mert az Önvaló munkálkodásának hatására megérezte az attól való elválasztottság elviselhetetlenségét. Ez jelzi, hogy eljött az idő a Keresés megkezdésére. Akivel ez történt, annak tehát van oka örömre és reményre. Nincs egyedül, mert a benne nyíladozó szeretet, ami az Önvaló felé irányul csupán a felé áradó szeretet visszatükröződése......
Forrás: The Notebooks of Paul Brunton


...Különös, megrázó események fogják megerősíteni, hogy valamiféle jóindulatú erő árasztja el személyiségedet, mely felemel és megnemesít. A szabadság boldog érzése kerít hatalmába, s ez megszabadít minden testi-lelki félelmedtől, elfeledteti minden nehézségedet...
Forrás: The Notebooks of Paul Brunton


... Az egó nem hozhatja el a megvilágosodást, csupán megteremtheti annak feltételeit. Önmagunk megtisztítása, a folyamatos magasabb utáni vágyakozás, a rendszeres meditáció, a kitartó, mély tanulás, és altruista hozzáállás mindennapi életünk folyamán: mindezekre szükség van. Ám ez csupán arra elég, hogy kopogtassunk az Önvaló ajtaján. Az ajtót azonban csak az Önvaló Kegyelme nyithatja meg, más nem...
Forrás: The Notebooks of Paul Brunton


... Keresésünk, utunk, tanulmányaink, meditációink: kezdettől a végéig mind-mind az Önvaló inspirálja ezeket. Az Önvaló már akkor értünk dolgozik, amikor még el sem kezdtük keresni, s valójában a keresést öntudatlanul Neki engedelmeskedve kezdjük el. Miután elindultunk ezen az úton, akkor ér el bennünket a Kegyelem első áradása. Ha azt is hisszük, hogy magunknak köszönhetjük eredményeinket, valójában a Kegyelem nyitja meg szívünket és világosítja meg elménket...
Forrás: The Notebooks of Paul Brunton


... Saját akaratunk és kitartásunk a cél felé lök minket, miközben az Isteni Kegyelem magához vonz bennünket. Mindkét erőre szükség van, ha azt szeretnénk, hogy eredményeink teljessé váljanak, erőfeszítéseinket siker koronázza. Ám nem feledhetjük, hogy a Kegyelem volt az, ami az első lépések során erőt adott, vonzóvá tette a célt, elindított az úton és hittel töltött el minket...
Forrás: The Notebooks of Paul Brunton


... A Kegyelem különös beavatkozása megváltoztathatja az események folyását. Új lehetőségek, más sorsvonalak felé terel...
Forrás: The Notebooks of Paul Brunton


... Ha nem vágysz tiszta szívedből rá, akkor a Kegyelem nem ér el. A Kegyelem ereje nélkül pedig lehetetlen megtapasztalni az Önvalót...
Forrás: The Notebooks of Paul Brunton


...Az Önvaló sem utunk elején, sem végén nem a mi emberi akaratunktól függően nyilvánul meg. Csakis az Isteni Akarat, azaz a Kegyelem ereje fedheti fel azt, aminek folyamatos, megszakítatlan tudatossága a kezdőt mesterré teszi...
Forrás: The Notebooks of Paul Brunton


...Eljön az idő, amikor meg kell tanulnunk egyre több mindent “elengedni”, hogy az Önvaló egyre jobban kiteljesedhessen bennünk. Mindig lesz olyan dolog, amit nem tudunk megszerezni, de sokkal jobban járunk, ha lemondunk az egyre újabb és újabb iránti vágyakozásnak. Minden kereső megtapasztalja, hogy milyen nagy előrelépést ér el, amikor erre rájön...
Forrás: The Notebooks of Paul Brunton


...Amikor saját erőfeszítéseink abbamaradnak, a magasabb erő elkezdhet munkálkodni. Anélkül, hogy bármit is tennénk, a Kegyelem erői hozzálátnak ahhoz, amivel mi nem tudnánk megbírkózni, s különös módon azt fogjuk látni, hogy akaratunk erősebbé, erkölcsi értékrendünk nemesebbé és a magasabb iránti vágyaink megtisztultabbá, emelkedettebbé válnak...
Forrás: The Notebooks of Paul Brunton


...Abban a pillanatban, amikor bármilyen nehéz helyzetben képes vagy feladni szokásos nézőpontodat, és magasabbra cserélni azt, eltölt a Kegyelem. Ekkor csoda történik, és az alacsonyabbrendű nézőpont gonoszsága örökre kiűzetik jellemedből. Az ilyen helyzetek egyszerre esélyt és bizonyítékot jelentenek...
Forrás: The Notebooks of Paul Brunton


...Ha az Önvalót keresed, akkor teljes szíveddel, szerelemmel tedd azt. Sőt, az egész keresés folyamatát át kell, hogy hassa ez az érzés – hiszen ha valami olyannak adod át magad, amely meghaladja saját kicsinyes érdekeidet, akkor nem maradhat benned egoizmus vagy önzés. A célod nem csak az lesz, hogy szeresd önnön lelkedet, hanem az is, hogy megértsd; nem csak az, hogy meditációidban meghalld hangját, hanem az is, hogy mindennapi életedben úgy cselekedj, ahogy Ő parancsolja.
Forrás: The Notebooks of Paul Brunton


...A Kegyelem a végső, dicsőséges, valódi bizonyítéka annak, hogy nem csak az ember keresi az Istent, hanem Isten is várva várja az embert...
Forrás: The Notebooks of Paul Brunton


...Amikor az egó vonzódást kezd érezni szent forrása felé, akkor az Önvaló is éppígy vonzódik az egó felé. Kétséged se férjen hozzá, hogy az isteni princípium pont úgy vonzódik hozzád, ahogyan te őhozzá. Bármit is követtél el a múltban, bármilyen szörnyűségesnek is érzed magad most, ez a feléd forduló szeretet nem változik, és ez az ami reményt adhat mindannyiunknak...
Forrás: The Notebooks of Paul Brunton


...Senki sem kerülhet olyan mélyre, nem lehet olyan gyenge, bűnös vagy összetört, hogy ne lenne képes az újrakezdésre. Legyünk olyanok, mint a gyermekek, akik a magasabb én kezébe helyezik sorsukat, ezáltal kiváltva kegyelmét és útmutatását. Tegyük ezt meg minden nap, sőt ha lehet még gyakrabban. Ezután pedig várjunk türelmesen, és szemléljük nyugodtan a felbukkanó intuitív választ, amely a következő hetekben, vagy hónapokban meg fog érkezni...
Forrás: The Notebooks of Paul Brunton


...Először is azért kell imádkoznunk, hogy az érzékek, vágyak és gondolatok szolgasága alól felszabaduljunk. Ezután azért, hogy az Önvaló tudatos jelenlétét elérhessük...Ennek a vágyakozásnak kérlelhetetlenül őszintének és megkérdőjelezhetetlenül erősnek kell lennie...Az Önvaló nem valamiféle mentális koncepció, hanem élő valóság...
Forrás: The Notebooks of Paul Brunton


...Habár igaz az, hogy csakis az Isteni Kegyelem juttathat el minket a végső célhoz, ám az is igaz, hogy saját erőfeszítéseink azok, amelyek megidézik és megelőzik feltűnését. Ahhoz, hogy a Kegyelem manifesztálódjon, teljes és mindenre kiterjedő szerénység és alázat szükséges; bensőnkig hatoló, totális őszinteség. Emellett pedig fel kell magunkat ajánlani az Önvaló oltárán, földi lényünket spirituális lényegünknek szentelve. Végül pedig nem feledkezhetünk meg az önátadás mindennapos gyakorlatáról...
Forrás: The Notebooks of Paul Brunton


...A Kegyelem azok szívét érintheti meg, akik leginkább vágyják...
Forrás: The Notebooks of Paul Brunton


…Csak ha képes vagy szerelembe esni a lélekkel, épp oly mélyen, mint ahogy egy másik emberbe voltál szerelmes legszerelmesebb pillanatodban – csak akkor van egyáltalán esélyed megtalálni. A már-már vallásosan mély szeretetteljes önátadás a négyrétű keresés (misztikus meditáció, metafizikai elmélkedés, személyiségünk megtisztítása és önzetlen szolgálat), elengedhetetlen része. A lélek elérésének vágya visszhangozzon át minden imádságodon, révüléseden, koncentrációdon, meditációdon!
Forrás: The Notebooks of Paul Brunton


…Jézus egyik kiemelt küldetése volt, hogy rábressze az embereket arra, hogy az együttérzés (vagy a szeretet, ahogyan eredetileg fordították) Isten egyik elsődleges jellemzője, s hogy a Kegyelem, megbocsátás és megváltás ebből következően az ember és Isten közötti aktív kapcsolat elsődleges jellemzői …
Forrás: The Notebooks of Paul Brunton


…Éppen azt a segítséget fogod megkapni, amire az adott helyzetben szükséged van. Ez lehet a külső körülmények változása vagy egy magasabb szinten álló emberrel történő találkozás, vagy egy könyv esetleg levél, vagy akár egy hirtelen, váratlan érzelmi fellángolás, vagy megvilágosító intellektuális intuíció …
Forrás: The Notebooks of Paul Brunton


…A Kegyelem alászálltával minden fájdalmunk, múltunk minden rossz emléke, a jelen összes frusztrációja csodálatos módon eltöröltetik az Önvaló láthatatlan és gyógyító keze által. Teljesen egyértelmű ilyenkor, hogy egy új elem került tudatodba, és ettől a pillanattól kezdve megkérdőjelezhetetlenül azt fogod érezni, hogy belső fejlődésed áldott módon felgyorsult…
Forrás: The Notebooks of Paul Brunton


…A megbánás elsődleges értelme az, hogy szakítunk a múlttal, azonban másodsorban egyben új kezdetekre is lehetőséget teremt. A múlt hibáit nem lehet meg nem történtté tenni, de a jövő hibáit el tudjuk kerülni…
Forrás: The Notebooks of Paul Brunton


…A megbánás legnagyobb értéke az, hogy ez az első lépés a múlt bűneitől való megszabadulás felé…
Forrás: The Notebooks of Paul Brunton

A címzett email címe:
DiKüldő email címe:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se