EmailChoose Note

Instructions :… Hvis hans egen arbejdsindsats gøres fuldt ud og trofast, vil tiden komme, hvor magten til at forlænge glimtet står til disciplens disposition…
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se