EmailChoose Note

Instructions :... Det forbigående glimt af det sande jeg er ikke den endelige oplevelse. Der er noget andet og endnu mere vidunderligt i vente. I denne oplevelse er vi forbundne med usynlige bånd af en altomfattende uselvisk medfølelse med alle levende væsner...
Source: The Notebooks of Paul Brunton


Nyt liv er blevet født indeni ham, men det er stadig i den tidlige fosterudvikling. Disse glimt får ham til at erkende eksistensen af hans spirituelle selv, men det forener ham ikke med det. Glimtene opfylder deres hovedformål, hvis de vækker ham fra søvnen i sanserne eller fra intellektets bedrag.
Source: The Notebooks of Paul Brunton


… Idéen om at han har et højere selv, overbevisningen om at han har en sjæl, bryder ind i hans ”lille eksistens” med en stor afslørende kraft, og han føler, at han dukker frem i et strålende lys efter en trist rejse i en lang, mørk tunnel …
Source: The Notebooks of Paul Brunton


Den lykkelige oplevelse af Overselvet kommer måske kortvarigt under meditationen. Den kommer pludseligt. Det ene øjeblik er eleven sit gamle, egoistiske selv, der kæmper med sine rastløse tanker og urolige følelser; i det næste stilner egoet pludseligt af, og alle åndsevner bliver passive. Det eneste, disciplen skal gøre, er ikke at gøre modstand imod det guddommelige, der tager ham i sin varetægt, men at tage imod i kærlighed og holde op med at kæmpe møjsommeligt.
Source: The Notebooks of Paul Brunton


… Ingen vil i længden stille sig tilfredse med kun et enkelt glimt af virkeligheden; de vil også leve i den. Ingen skulle heller slå sig til tåls med disse forbigående inspirationer. Varig åndelig bevidsthed er det fjerne, men dog opnåelige mål, vi skulle holde os for øje…
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se