EmailChoose Note

Instructions :Den guddommelige kraft til at hjælpe, heale, guide eller instruere andre begynder at vise sig, når vi, ydmygt og i bøn, begynder at vende os imod den og således etablerer den nødvendige forbindelse gennem meditation og studier, altruistisk handling og religiøs ærbødighed.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se