EmailChoose Note

Instructions :Der, i den dybeste tilstand af kontemplationen, forsvinder den dualistiske bevidsthed om noget andet, det være sig verdens ydre objekter eller den indre tankeverden. Men dette medfører ikke bevidstløshed. Hvad der er tilbage, er en kontinuerlig, statisk, upersonlig og uforanderlig bevidsthed. Dette er menneskets inderste væsen…
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se