EmailChoose Note

Instructions :Vær opmærksom på de tidspunkter hvor Nåden griber ind. Forspild ikke øjeblikket ved at være uvidende om det, men opfang det uden at lade det gå tabt. Der er en følelse af mystik i øjeblikket, der, hvis man dvæler ved det, udvikler sig til noget helligt. Her er udspillet: Forsøg at være alene, giv slip på alt andet, undgå andre aktiviteter og begynd ikke at meditere, men søg kontemplationen, den tankefrie tilstand.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se