EmailChoose Note

Instructions :En følelse af at være løftet op over alle verdslige problemer vil, som en efterglans af denne oplevelse, i nogen tid gennemstrømme ham. Denne nådige følelse vil aftage igen, men efterlader ham ikke alene og forladt, men edsaflagt. Han vil aldrig mere være alene. Erindringen, om hvad der skete, er i sig selv nok til at være selskab for ham i resten af hans liv.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se