Email







Choose Note

Instructions :



Han må konstant minde sig selv om de højere sandheder, hvad enten han befinder sig hjemme i sin stue eller på offentlige steder. ”Vær stille, og vid at jeg er uendelig kraft”, er en sådan sandhed. Eller ”Vær stille, og vid, at jeg er uendelig glæde”, er en anden.
Source: The Notebooks of Paul Brunton





Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se