EmailChoose Note

Instructions :Positionen, hvor man identificerer sig med den upersonlige iagttager, er kun en foreløbig indstilling, som man antager, fordi det er en praktisk hjælp omkring halvvejs mod målet. For når den er vel etableret i forståelse, holdning og handling, sker der noget helt af sig selv: Iagttageren og det iagttagede ego med dets legeme og dets verden bliver absorberet i det udelte Sind.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se