EmailChoose Note

Instructions :… Han skulle afstå fra at give opmærksomhed til andre menneskers ufuldkommenheder og fejl og under ingen omstændigheder nogensinde bebrejde dem disse. I stedet skulle han vende sit kritiske blik indad mod sig selv alene – med mindre nogen ligefrem beder ham om at analysere sig – og udnytte denne selvkritik til at korrigere, forbedre og reformere sig selv.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se