EmailChoose Note

Instructions :Filosoffen har ingen meninger. Meninger hører til dem, som i deres bedømmelse alene støtter sig til intellektet eller følelserne. Hans tillid er til intuitionen, det højere selvs røst.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se