EmailChoose Note

Instructions :Målet, som mennesket langsomt og trinvist arbejder sig henimod, er trefoldigt: De fuldt udviklede omgivelser, den fuldt udviklede intelligens og den erkendte sjæl. Den sidste er den bedste, og de andre to tjener kun til at støtte denne, for her kommer han først til forståelse og dernæst til erkendelse af sig selv. Ja, han er på vej til den store opvågnen til fuld selverkendelse.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se