EmailChoose Note

Instructions :Den opadgående udvikling fra egoets ”mig” til den virkelige ”Jeg” bevidsthed er lige så sikker som planeternes gang i universet.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se