Email







Choose Note

Instructions :



Hans opgave er en af de ældste i menneskets historie… at overbevise mænd og kvinder om, at det er værd at spørge sig selv: Hvad er de ultimative værdier i menneskelivet?
Source: The Notebooks of Paul Brunton


… ”Gud betragter pligten til at forkynde hans budskab som den mest fortjenstfulde af alle handlinger”, skrev den persiske profet Baha’u’llah. Når vi først er fuldt engageret i denne bestræbelse, vil vi mere og mere føle, at vi er en del af en bevægelse, der er i tiltagende i fremtiden.
Source: The Notebooks of Paul Brunton





Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se