EmailChoose Note

Instructions :… Hvor den metafysiske disciplin forsøger at løfte os op til det overfysiske via tænkning, hvor meditation forsøger at løfte os via intuition, hvor etik forsøger at løfte os via godhed og praktisk altruisme, forsøger kunsten at gøre det samme gennem følelse og påskønnelse af skønhed. Filosofien, der med sin vidunderlige bredde og balance omfavner og forener dem alle fire, føjer til sidst kronen på værket: Indsigt.
Source: The Notebooks of Paul Brunton


En så revolutionerende opnåelse som indsigt, som vi alle før eller senere vil komme til at erfare, kan kun udvikles ved at overvinde alle de enorme kræfter af vanemæssig forkert tænkning, ved at neutralisere den overvældende tyngde af vanemæssige forkerte følelser og ved at modvirke den kolossale styrke af forkert handlemåde. Kort sagt, det familiære personlige ”jeg” må have slået grunden væk under fødderne. Dette gøres igennem en trefoldig disciplin. Denne kombinerede trefoldige teknik består af metafysisk refleksion, mystisk meditation og af den konstante guddommelige erindring under uegennyttig aktiv tjeneste…
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se