EmailChoose Note

Instructions :Jo mere bevidst han bliver om det i sig selv, der forbinder ham med Verdenssjælen, des mere bevidst bliver han om den højere magt, der ligger bagved verdens liv, den overlegne intelligens bagved verdens skæbne. Som logisk følge heraf ligger denne også bagved hans egen skæbne og bringer ham, hvad han har brug for til at kunne realisere det sande formål med hans jordiske liv. Med denne erkendelse bliver han i stand til at overgive sit liv til Guds vilje, til at opgive al bekymring for fremtiden, al grublen over fortiden og al oprevethed over nutiden.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se