EmailChoose Note

Instructions :Den virkelige betydning af de konstante formaninger om at være uselvisk er ikke moralsk, men metafysisk og mystisk. Det er at opgive det lavere selvs livsmåde, og ved ret tænkning at være i stand til at klatre op på et højere niveau.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se