EmailChoose Note

Instructions :Det vil ikke hjælpe os at rette blikket mod fortiden for at finde lignende situationer og observere, hvad der dernæst hændte. For en sådan situation er aldrig før forekommet. Vores nutidige situation er uden historisk fortilfælde.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se