EmailChoose Note

Instructions :Fra det øjeblik, da det lavere ego manifesterede sig selv, indledte det en karriere i stadigt ekspanderende adskilthed fra andre egoer og i en stadigt større fremmedgørelse fra dets hellige ophav.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se