Email







Choose Note

Instructions :



Når egoet aner en fare for dets egen fortsatte eksistens, skaber det frygt, opfinder falske håb og overdriver vanskelighederne for at forhindre det i at ske.
Source: The Notebooks of Paul Brunton





Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se