EmailChoose Note

Instructions :… En elev spurgte: ”Men hvordan kan man identificere sig med noget, man ikke ved, hvad er?” En anden svarede: ”Her er det, at troen på noget udover intellektet spiller ind!” P.B. sagde: ”Ja, og hvis troen er stærk nok, vil det være tilstrækkeligt til at nå det ønskede resultat. Hvis ikke man har troen på Overselvet, er en lærer nødvendig. Det er igennem troen på Læreren, at eleven hjælpes til kundskab om Overselvet, som han har så svært ved at nå af sig selv.”…
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se