EmailChoose Note

Instructions :En vegetarisk diæt tilbyder fordele til næsten alle. Men for idealister, der er optaget af højere spørgsmål, tilbyder den endnu mere. Alene fra et moralsk synspunkt modvirker den afstumpethed overfor andres lidelser, dyr eller mennesker, og forøger hvad Scweitzer kaldte ”ærbødighed for livet”.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se