EmailChoose Note

Instructions :Frigørelse fra anspændthed er begyndelsen til frigørelse fra egoet. At få krop, følelse og sind til at slippe spændingen er måden at bane vejen for en ønsket fuldbyrdelse...
Source: The Notebooks of Paul Brunton


At give slip på anspændthed er begyndelsen til at frigøre sig fra egoet. At afspænde krop, følelse og sind er derfor at forberede vejen for en sådan ønskværdig opnåelse.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se