EmailChoose Note

Instructions :Forestillingen om, at livets lykke og ulykke kun er af ringe betydning for en filosof, er ikke korrekt. At udøve en rolig indre frigørelse fra personlige følelser desangående er ikke det samme som at ignorere verdens anliggender.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se