EmailChoose Note

Instructions :Hvor andre bliver indfanget i denne malstrøm, opbruger sig selv, deres energier og leveår på ophobningen af jordiske besiddelser og udmatter sig i jordiske glæder, siger han til sine instinkter: ”Så langt, og ikke længere!” For ham er der tilfredsstillelse i den tilbageholdte glæde på denne jord, med tid, tanke og kræfter nok til at studere de store evangelier og øve sig i at gå ind i Stilheden.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se