EmailChoose Note

Instructions :Sjælens Mørke Nat er meget mindre mørk, når han tror, forstår eller muligvis også ved, at den er Overselvets måde at arbejde med ham på, et udtryk for Dets Nåde.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se