EmailChoose Note

Instructions :Disse belæringer er ikke resultatet af gætværk eller afspejlinger af personlige holdninger. De er indsigter modtaget igennem en åbning af de indre øjne. Dette faktum må, i al beskedenhed, påpeges, hvis de skal bringe nogen læser den åbenbarende indsigt, som de allerede har bibragt deres forfatter.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se