EmailChoose Note

Instructions :Jo mere han udviser milde og venlige kvaliteter overfor andre, des mere vil deres opførsel overfor ham afspejle i det mindste nogle af disse kvaliteter. Jo mere han udvikler og forbedrer sin egen mentale og morale tilstand, des mere vil hans menneskelige relationer respondere med et ekko af denne udvikling.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se