EmailChoose Note

Instructions :Det er fordi Gud ligger gemt dybt i alle skabninger, at alle skabninger hele tiden søger efter Gud. Dette forbliver sandt, selv om de så i deres uvidenhed normalt tager fejl af målet for deres søgen og tror, at det er noget andet. Kun på den åndelige vej bliver målet for denne søgen bevidstgjort.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se