EmailChoose Note

Instructions :... I mit hemmelige hjerte adskiller jeg mig ikke fra nogen, ligesom denne lære ikke selv ekskluderer nogen anden i dens perfekte forståelse. Da jeg var nødt til at give den et eller andet navn straks jeg begyndte at skrive om den, kaldte jeg den filosofi fordi det er for bredt og almindeligt et navn til at blive nogen enkelt sekts ejendom. Ved at gøre det gik jeg blot tilbage til dets gamle og noble betydning hos grækerne, som i de eleusinske mysterier kaldte den spirituelle sandhed lært ved indvielsen i dem for filosofi og den indviede selv for filosof eller elsker af visdom...
Source: The Notebooks of Paul Brunton


... Jeg kender ikke et bedre eller mere dækkende navn til dem, som følger ad denne søgen, end filisofistuderende...
Source: The Notebooks of Paul Brunton


... Den demokratiske ophævelse af klassestatus og eksklusive grupper, som vil være et markant træk i den kommende tidsalder, bør også vise sig i kredsene af dem, som studerer mystik og filosofi. Hvis de på nogen måde er bedre end andre, så lad dem vise det i bedre adfærd...
Source: The Notebooks of Paul Brunton


... Jo mere vi tror på livets enhed, jo mindre bør vi samle os bag barrierer. At føje en ny kult til den eksisterende liste er at forøge årsagerne til menneskelig splittelse og således til menneskelig strid...
Source: The Notebooks of Paul Brunton


… Han er altid bevidst om det faktum, at han er en medborger i verdenssamfundet…
Source: The Notebooks of Paul Brunton


… Filosoffens højere og noblere vision nægter at etablere en adskilt gruppebevidsthed for ham selv og andre, der tænker som ham. Således vil han ikke etablere en ny kult, en ny forening, eller et nyt prædikat. For ham er menneskehedens enhed et faktum og ikke en fabel…
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se