EmailChoose Note

Instructions :… Det ligger ikke i vores inderste guddommelige natur at føle os deprimerede, melankolske eller at udtrykke bekymring. Hvis vi vender os mod vores ægte natur og basis for vores liv, vil vi afvise disse negative tilstande.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se